Tomáš Marušiak: Otázky o AIART

Je umelec  a výskumník  v oblasti  nových médií, ktorý  sa špecializuje  na umenie  umelej  inteligencie, 3D počítačové umenie a Net.art.  Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. V centre  jeho profesionálneho  záujmu sa  nachádza  umelecký výskum  v oblasti  estetiky umenia  umelej  inteligencie, ktorý je úzko prepojený s  výpočtovou kognitívnou  neurovedou.  Pôsobí  aj ako vysokoškolský pedagóg a manažér kultúrnych podujatí.  V minulosti  sa venoval aj marketingu  a vizuálnej komunikácii.